Storytelling is hip, maar het is zeker niet nieuw! Overlevering door verhalen is al zo oud als de mensheid. Logisch dus dat we als homo digitalis nog steeds graag naar krachtige verhalen luisteren. Dat zit ingebakken in ons DNA. Het lijkt heel simpel: een (bedrijfs)verhaal inzetten om mensen aan je te binden. Maar dan moet je wel zorgen dat je geen sprookjes vertelt. Deze drie tips helpen je om jouw verhaal op een sterke manier te vertellen:

  1. Ben eigen-wijs
    In elk mens en elke organisatie schuilt een bijzonder verhaal. Echt waar! De kunst is om dat verhaal te ontdekken. Daar moet je een tikkie (of soms best wel) eigen-wijs voor zijn. Waarom? Omdat mensen het feilloos doorhebben als je verhaal niet authentiek is, niet op je lijf geschreven is of te gekunsteld is. Daarom bedenken goede storytellers geen sprookjes en verzinnen ze geen verhalen. Storytellers zijn schatgravers die het verhaal van een organisatie ontdekken, verwoorden en verbeelden. Dat begint niet met het schrijven van een goed verhaal. Dat start met luisteren én horen, kijken én zien … Die schat aan informatie gebruiken ze om jouw unieke verhaal te vertellen dat anderen bindt en boeit.
  2. Wees waarheidsgetrouw
    Een verhaal dat te mooi is om waar te zijn is … meestal ook niet waar. Natuurlijk helpen verhaaltechnieken om een aantrekkelijk en begrijpelijk verhaal te vertellen. Uiteraard is het slim om een verhaal mooi te verwoorden om zo je publiek te boeien. Maar een té mooi verhaal verliest aan zeggingskracht. Wees waarheidsgetrouw en eerlijk als je een verhaal vertelt. Vaak wordt aangenomen dat dit je verhaal verzwakt. Maar het tegendeel is waar. Waarheidsgetrouwe verhalen met een ‘rafelrandje’ maken je geloofwaardiger en daardoor krachtiger.
  3. Kijk door andermans ogen
    Wat de kracht is van verhalen? Dat ze het  inlevingsvermogen van mensen prikkelen. Een goed verhaal beklijft. Hoe dat komt? Doordat je mensen de ruimte geeft voor hun eigen interpretatie en gevoelens. Storytelling betrekt mensen bij je organisatie en doelen door tussen de regels veel te vertellen. Sfeer, beleving en betrokkenheid zijn daarvoor belangrijke bouwstenen. Nog belangrijker is om mensen ruimte te geven om hun eigen betekenis aan het verhaal te geven. Daarom hebben goede storytellers veel inlevingsvermogen. Ze gaan niet uit van wat een organisatie wil zeggen, maar kijken heel bewust door andermans ogen. Zo kunnen ze met hun verhaal aansluiten bij wat een mens wil weten of ervaren. Dat zorgt juist voor extra zeggingskracht in een verhaal.

 Hubertine van den Biggelaar volgde op 18 april 2018 de studiedag ´Your story is our heritage’ van Erfgoed Brabant i.s.m. Federation for European StorytellingDe foto is afkomstig uit de fotocollectie van het Nationaal Archief en is gemaakt door Henk Lindeboom/Anefo.