foto-svbzo-met-bestuur

Makers en opdrachtgevers zijn trots op het boek ‘Mensen met een missie’.

Veteranen: wat weet u er eigenlijk van? Deze grote groep (ex-)militairen zijn en blijven mensen met een missie. Ze hebben tijdens hun uitzending bijzondere ervaringen opgedaan die ze hun hele leven met zich meedragen. Wat zij hebben doorgemaakt, wordt vaak niet goed door hun omgeving begrepen. Ook hun inzet tijdens missies wordt door het grote publiek nog niet altijd op waarde geschat. Daarom maakte ik samen met Wim Maas en Coen de Kort het boek ‘Mensen met een missie’ voor de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. Deze stichting ondersteunt al 10 jaar veteranen en werkt hard aan een betere beeldvorming bij het grote publiek. Met dit boek draag ik daar mijn steentje aan bij.