Een vakman vol verhalen: dat typeert Joop Kemper ten voeten uit. Als drukker en uitgever bij Anno ’04 kon hij smakelijk vertellen over zijn avonturen in het drukkersvak. En het leek alsof hij en passant degelijk advies gaf over papier, drukprocessen en bindwijzen. Maar die terloopse adviezen waren altijd gestoeld op gedegen vakkennis, jarenlange ervaring en vooral liefde voor zijn vak. Onze gedeelde passie voor boeken en drukwerk was de basis om samen met Joop mooie jubileumboeken te maken. Over Joop zelf viel eigenlijk ook wel een boek te schrijven. Hij heeft  vol overgave een kleurrijk leven geleid met pieken maar beslist ook dalen. Zijn levensboek heeft  gitzwarte bladzijden gekend, die hij openlijk met ons deelde. Het is tekenend voor zijn levenslust en veerkracht dat hij zulke donkere perioden steeds weer wist te overwinnen. Zijn eindeloze optimisme en doorzettingsvermogen hielden hem ook tijdens zijn ziekbed lang op de been. Hij vond het lastig om het leven  – waar hij zo van hield en nog lang geen genoeg van had – los te laten. Net zo lastig vinden wij het nu om afscheid te moeten nemen van Joop. We blijven achter met zijn mooie  verhalen. Die gedeelde geschiedenis is ons tot troost.